Menu

Đại học Việt Nam đầu tiên nhận chứng nhận đạt chuẩn 5 sao về giảng dạy

ĐH FPT là trường đại học Việt Nam đầu tiên được trao chứng nhận đạt chuẩn 3 sao, trong đó phần đánh giá về đào tạo và đóng góp xã hội đạt tiêu chuẩn 5 sao.