Home / Giao Lưu Cộng Đồng

Giao Lưu Cộng Đồng

Tôi không dám lên tiếng bởi vì gia đình tôi sở hữu ơn nhà chồng, mặc dù tôi muốn ly hôn quách cho đỡ tủi khổ bởi nên khiến cho “vợ hờ”

Tôi không dám báo cáo bởi gia đình tôi với ơn nhà chồng, mặc dầu tôi muốn ly hôn quách cho đỡ tủi khổ bởi vì bắt buộc khiến “vợ hờ” của một người chồng vô tâm và đơn côi. Niềm tin sai chỗ Tôi và hắn học cùng khóa …

Read More »