Home / Marketing – Quảng Cáo

Marketing – Quảng Cáo

Triều Tiên ra máy tính bảng mang tên iPad

Theo Gizmodo, tổ chức kinh doanh Ryonghung của Triều Tiên đã ra dòng điện thoại mới nhưng lấy tên chính item của Apple. Mẫu “Ryonghung iPad” hỗ trợ khách hàng đọc thông tin, xem tài liệu và các chức năng khác thông qua 40 Áp dụng được thiết đặt sẵn. Mẫu …

Read More »